Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 20/01/2018

Con xin theo Chúa…

Hãy tự hỏi mình, rằng: hôm nay,  ta không chấp nhận “bỏ hết mọi sự” chỉ vì quyến luyến những tiếng gọi của Satan! Hay ta chấp nhận “bỏ hết mọi sự” cho những việc có liên quan đến Tin Mừng Cứu Rỗi

Read More »

Ngày 21.01.2018: Sám hối

Sám hối là một hành động dứt khoát và cương quyết như các Tông đồ đầu tiên bước theo Chúa hôm nay. Đó là một khao khát thay đổi ngay tức khắc trong ánh nhìn và lối sống, nhất là sống theo Tin mừng Giêsu.

Read More »

Videos: Đức Thánh Cha viếng thăm Pê-ru

Read More »