Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 19/01/2018

Ngày 20.01.2018: Mất trí của tình yêu

Mất trí vì dám trung thành với ơn gọi và lời cam kết hôn nhân cùng lề luật Chúa. Nhưng đó là mất trí trong tình yêu để nâng lên và cứu lấy nhau như lời ưng thuận đôi bạn long trọng nói lên trong ngày cử hành bí tích hôn phối:

Read More »

TLO: Chúa nhật 03 thường niên B (trực tiếp)

Read More »

Đức Thánh Cha dùng bữa với các đại diện thổ dân Mapuche

Trưa ngày 17-1-2018, ĐTC đã dùng bữa trưa với các đại diện thổ dân Mapuche là sắc dân nghèo nhất ở Chile và bị nhiều thiệt thòi.

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật III B

Read More »

TH online 19: Sự cần thiết của Bí tích Thánh Tẩy

Ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người, Thiên Chúa không tự nhốt mình trong các bí tích

Read More »