Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 16/01/2018

Ngày 17.01.2018: Luật để cứu sống con người

Giữ luật là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều khi giữ luật quá chỉn chu lại khiến chúng ta trở thành kẻ tự cao và trở nên quan tòa xét đoán anh chị em mình, trước tiên là những người trong gia đình mình.

Read More »

Các Nữ tu Đa Minh giúp dạy trẻ em Iraq khi chúng hồi hương

Lúc này, có một nhóm nữ tu Đa Minh tại một thị trấn Iraq đang nỗ lực để giúp việc giáo dục trẻ em khi gia đình chúng quay trở về nhà để ổn định lại cuộc sống.

Read More »

TH online 18: BTRT tháp nhập ta với Hội thánh

Người đã được rửa tội trở thành phần tử của Hội thánh, họ không còn thuộc về mình, nhưng thuộc về Đấng đã chết và sống lại vì mình. Bí tích Thánh Tẩy đã trao cho người lãnh nhận những trách nhiệm và bổn phận, đồng thời cũng trao cho họ những quyền lợi trong Hội thánh

Read More »