Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 12/01/2018

Ngày 13.01.2018: Mọi người đều bất toàn

Chính cuộc hôn nhân, theo cách hiểu nào đó cũng là một bí tích nói về lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho con người như thầy Giêsu nói trong Tin mừng hôm nay: tôi không đến để kêu gọi người công chính nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi.

Read More »