Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 06/01/2018

Chúng ta sẽ không lạc lối…

Hãy nhìn các nhà chiêm tinh xưa. Họ đã không nghe lời ngọt ngào (nhưng đầy xảo trá) của Hê-rô-đê, nhưng là nghe vào “lẽ thật”, lẽ thật ở nơi lời các “ngôn sứ”.

Read More »

Ngày 07.01.2018: Trung tín đến cùng

Giữa biến chuyển của thời cuộc, hôn nhân đang bị thách thức. Giờ đây, nhiều người e ại không muốn dấn thân vào đời sống hôn nhân vì lo sợ sự đổ vỡ.

Read More »

TLO: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên: Lễ Chúa Hiển Linh

Read More »

TH online 15: Phép Rửa thời Hội thánh sơ khai

Ngay từ lúc sơ khai của Hội thánh, các Kitô hữu đã được Thánh Tẩy; Tin mừng Nhất Lãm và sách Công Vụ Tông Đồ chứng tỏ rằng phép Rửa là một dấu chỉ cứu độ hữu hình và được cử hành ngay từ thời kỳ đầu trước khi Giáo hội ra khỏi môi trường văn hóa Hylạp.

Read More »