Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 04/01/2018

Ngày 05.01.2018: Biết Chúa và biết nhau

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là một cuộc hôn nhân mà hai người phải biết nhau. Biết nhau không theo kiểu con ong đã tỏ đường đi lối về mà biết nhau dưới cái biết của Thiên Chúa.

Read More »