Daily Archives: 01/01/2018

Ngày 02.01.2018: Sống ơn gọi của chính mình

Khi dân chúng tưởng Gioan là Đấng Thiên Sai, chính ông đã thẳng thắn tuyên bố: tôi không phải là Đấng Kitô. Đó là niềm hạnh phúc của Gioan vì được sống thật với chính mình trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa.

Read More »

Nghe giảng Lễ Mẹ Thiên Chúa 2011 – 2018

alt Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu ; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Read More »