Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Home / 2018 / Tháng Một

Monthly Archives: Tháng Một 2018

Ngày 01.02.2018: Gia đình rao giảng Tin Mừng

Read More »

Clip: Bỏ qua oán hờn

Read More »

ĐTC cảnh giác chống dửng dưng đối với nạn bài Do thái

ĐTC cảnh giác chống lại thái độ dửng dưng trong cuộc chiến đấu chống lại nạn bài Do thái.

Read More »

Ngày 31.01.2018: Hãy thôi loại trừ

Read More »

Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của tòa Rota

ĐTC đề cao tương quan giữa lãnh vực lương tâm và các vụ án cứu xét hôn phối vô hiệu, và cảnh giác đừng phản bội lương tâm.

Read More »

Giáo xứ Rờ-Kơi, điểm hẹn tình yêu

Xin cho chúng con luôn nghe được và không bị điếc trước lời kêu gọi ra đi của Chúa, để tiếp tục đến với những anh em khó nghèo, để Tin mừng và dung mạo của Chúa được mở rộng khắp mọi nơi.

Read More »

Ngày 30.01.2018: Sức mạnh niềm tin

Read More »

TH online 22: Thừa tác viên và thụ nhân của BTRT

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thánh Tẩy là giáo sĩ (giám mục, linh mục và phó tế). Khi thừa tác viên thông thường vắng mặt hoặc bị ngăn trở thì giáo lý viên hay người khác, được vị thường quyền sở tại ủy thác thi hành nhiệm vụ này.

Read More »

Ngày 29.01.2018: Vững tin vào Chúa

Read More »

Video: Để Lời được lớn lên Chúa nhật IV B

Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

Read More »