Home / 2017 / Tháng Mười Hai (page 6)

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2017

Ngày 17.12.2017: Lắng nghe tiếng Chúa

Read More »

TLO: Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Read More »

Ta là chứng nhân của Chúa

Giáo Hội, trong suốt chiều dài lịch sử, không chỉ nhắc nhở mọi người tín hữu phải là người chứng nhân của Đức Giê-su, mà còn đưa ra nhiều tấm gương chứng nhân như là mẫu mực, để mọi người noi theo.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng

Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

Read More »

Ngày 16.12.2017: Làm ngôn sứ cho Chúa

Read More »

Clip: Nồi cơm bẩn của thầy Khổng Tử

Nồi cơm bẩn kia của Khổng Tử đã dạy người ta một bài học thấm thía về cách nhìn người, nhìn vật. Đừng đánh giá người khác qua hành động bề ngoài, đừng nhìn nhận họ bằng con mắt thường. Muốn thấu hiểu họ, hãy nhìn bằng cái tâm.

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Đại sứ mới của 7 nước

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14-12-2017 dành cho 7 vị đại sứ mới cạnh Tòa Thánh, ĐTC cổ võ sự đối thoại và cộng tác giữa các dân nước mặc dù có nhiều khác biệt.

Read More »

Ngày 15.12.2017: Trung Thành với luật Chúa

Read More »

TH online 08 : Người cử hành và lãnh nhận các Bí tích

Chúng ta cần biết rằng để việc cử hành bí tích thành sự, thừa tác viên phải được Chúa và Hội thánh ban cho năng quyền, đồng thời thừa tác viên cũng phải cử hành bí tích với ý hướng ngay lành. Ngoài ra, để việc cử hành cho xứng đáng, thừa tác viên còn cần phải giữ đúng các nghi thức, có lòng sùng kính bí tích và đang ở trong tình trạng ân sủng.

Read More »

Video: Giảng lễ chúa nhật 03 mùa vọng B (2014 – 2017)

Ông Gioan trả lời : "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."

Read More »