Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 25/12/2017

Ngày 26.12.2017: Trung tín đến cùng

Read More »

Hình ảnh Hoạt cảnh Giáng Sinh 2017

Trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông đã diễn hoạt cảnh nhằm giúp cộng đoàn nói chng và các em Thiếu Nhi nói riêng ôn lại Lịch Sử Cứu Độ, từ đó làm nổi bật Tình Yêu Giáng Thế.

Read More »

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CỨU THẾ VỚI NHÂN LOẠI

Lời Thiên Chúa Cha đang ngỏ với ta qua Hài Nhi nằm trong máng cỏ: Hãy đến bên hang đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, hãy mở rộng trái tim để đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Read More »