Daily Archives: 25/12/2017

Video: Hoạt cảnh canh thức Giáng Sinh 2017

Read More »

Ngày 26.12.2017: Trung tín đến cùng

Read More »

Hình ảnh Hoạt cảnh Giáng Sinh 2017

Trước Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành cho Thiếu Nhi, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông đã diễn hoạt cảnh nhằm giúp cộng đoàn nói chng và các em Thiếu Nhi nói riêng ôn lại Lịch Sử Cứu Độ, từ đó làm nổi bật Tình Yêu Giáng Thế.

Read More »

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU CỦA ĐẤNG CỨU THẾ VỚI NHÂN LOẠI

Lời Thiên Chúa Cha đang ngỏ với ta qua Hài Nhi nằm trong máng cỏ: Hãy đến bên hang đá để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa, hãy mở rộng trái tim để đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa.

Read More »

Nghe giảng Lễ Giáng Sinh năm 2009 – 2017

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít,

Read More »