Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 23/12/2017

Ngày 24.12.2017: Vâng theo thánh ý Chúa

Read More »

TLO: Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B

Read More »

Để Lời lớn lên: Đại lễ Chúa Giáng Sinh (2014 – 2017)

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa

Read More »

Chúng ta cùng “Mừng vui lên..”

Hãy nhớ rằng, nếu ta xem việc gặp gỡ Đức Giê-su, việc đón nhận Ngài,  như là “niềm vui Giáng Sinh của tôi”, thì chúng ta sẽ nhận được một niềm vui lớn, một niềm vui bất tận.

Read More »

Thiệp mời tham dự Đêm Thánh Ca Giáng Sinh

 

Read More »

TH online 11 : Tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội

Ơn cứu độ đến từ Đức Giêsu, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người; do vậy, Hội thánh không ngừng rao giảng và cử hành bí tích Thánh Tẩy trong mầu nhiệm Vượt qua của Con Thiên Chúa làm người. Hội thánh xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và cứu độ mọi người,

Read More »