Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 16/12/2017

Ngày 17.12.2017: Lắng nghe tiếng Chúa

Read More »

TLO: Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Read More »

Ta là chứng nhân của Chúa

Giáo Hội, trong suốt chiều dài lịch sử, không chỉ nhắc nhở mọi người tín hữu phải là người chứng nhân của Đức Giê-su, mà còn đưa ra nhiều tấm gương chứng nhân như là mẫu mực, để mọi người noi theo.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng

Ông Gio-an trả lời : “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”

Read More »