Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 14/12/2017

Ngày 15.12.2017: Trung Thành với luật Chúa

Read More »

TH online 08 : Người cử hành và lãnh nhận các Bí tích

Chúng ta cần biết rằng để việc cử hành bí tích thành sự, thừa tác viên phải được Chúa và Hội thánh ban cho năng quyền, đồng thời thừa tác viên cũng phải cử hành bí tích với ý hướng ngay lành. Ngoài ra, để việc cử hành cho xứng đáng, thừa tác viên còn cần phải giữ đúng các nghi thức, có lòng sùng kính bí tích và đang ở trong tình trạng ân sủng.

Read More »