Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 10/12/2017

Video: Giảng lễ Chúa nhật 02 mùa Vọng năm B (2017)

Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Read More »

Ngày 11.12.2017: Chúa đến

Read More »