Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 09/12/2017

Hãy tỏ lòng sám hối…

Thánh Cyprian  có nói: “Với những người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn rộng mở”.

Read More »

Ngày 10.12.2017: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

Read More »

TLO: Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B

Read More »

Ngày 10.12.2017: Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng

Read More »

Clip: Chiếc cặp quý của người tỷ phú

Read More »

Thánh lễ thâu nhận đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh

Chúng ta hãy cầu xin Thiên thanh là Cha, mở lượng hải hà tuôn đổ phúc lành trên con cái của Người, là những kẻ được Người mời gọi theo sát Đức Kitô hơn.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Suy niệm Chúa nhật II Mùa Vọng

Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Read More »

Nghe giảng chúa nhật 02 mùa vọng B (2011-2017)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa : Trong sách ngôn sứ Isaia có chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Read More »