Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 03/12/2017

Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ Bangladesh

Trong cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh Bangladesh, ĐTC tái kêu gọi bài trừ tật xấu nói hành nói xấu, gây hại cho cộng đoàn.

Read More »

Ngày 04.12.2017: Hạnh phúc vì có Chúa ở cùng

Read More »

Phải tỉnh thức và sẵn sàng…

Nếu chúng ta xác tín như thế, quả thật, chúng ta đang sống đức tin trong tình trạng “tỉnh thức và sẵn sàng” cho ngày Chúa đến lần thứ hai. Phải “Tỉnh thức và sẵn sàng”...

Read More »