Daily Archives: 20/11/2017

Thần học online 01: Bí tích là gì ?

Con số 7 bí tích mới chỉ được xác định trong Công đồng chung Lyon II, khóa IV ngày 6.7.1274; cả Giáo hội Công giáo và Giáo hội Đông phương Hylạp cũng đều tuyên xưng có 7 bí tích. Giáo lý về 7 bí tích vào thế kỷ XVI, được Công đồng Trentô (1546-1563) tái xác định và đã long trọng tuyên bố thành tín điều

Read More »

Thiếu nhi Đa Minh mừng Ngày Nhà Giáo và chúc mừng HĐMV

Nguyện xin Thiên Chúa cùng với lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn soi sáng, che chở và tiếp thêm sức lực cho những người Thầy Đức Tin của chúng con để thông qua các bài giảng, chúng con thêm khôn ngoan, thêm yêu mến Chúa và Tha nhân.

Read More »

Clip: Không quay đầu lại

Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy sống theo Thần Khí chứ đừng theo xác thịt. Hơn thế nữa, ma quỷ rất tinh khôn, nó cám dỗ ta từng bước, đưa ra những lý do rất hợp lý để khiến ta nhượng bộ.

Read More »