Daily Archives: 18/11/2017

Video TLO: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ðức Giê-su nói với mọi người rằng : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Read More »

Để Lời lớn lên: Mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy."

Read More »

Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Giáo Hội và dân nước Myanmar

Hôm 17-11-2017, ĐTC đã gửi sứ điệp cho Giáo Hội và nhân dân Myanmar mà ngài sẽ đến viếng thăm từ ngày 27 đến 30-11 tới đây.

Read More »

Thiệp mời của ca đoàn Cêcilia

Trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự Thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho Ca Đoàn Cecilia chúng con hăng say qua lời ca, tiếng hát để phục vụ Cộng Đoàn Dân Chúa.

Read More »