Daily Archives: 17/11/2017

Một phép lạ gây bất ngờ trong sa mạc Ai Cập

Vị ẩn sĩ đã tuyên xưng: "Lạy Chúa, con tin rằng tấm bánh này chính là Thân Thể của Chúa, và trong chén đó chính là Máu của Chúa".

Read More »

Đức Thánh Cha tiếp Hiệp Hội Tông Đồ giáo sĩ

Sáng 16-11-2017, ĐTC đã tiếp kiến 70 tham dự viên Đại hội quốc tế của Liên đoàn Hiệp Hội tông đồ giáo sĩ và ngài cổ võ mọi người sống linh đạo hiệp thông.

Read More »