Daily Archives: 29/10/2017

HĐGMVN: Hướng dẫn Tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt Nam

Xin gửi đến anh em, xét vì có nhiều anh em tham gia vào việc tổ chức các khóa giáo lý hoặc trực tiếp dạy giáo lý. Văn kiện được chia làm ba phần dựa theo mô hình “Xem – Xét – Làm”

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật 30 năm A (2014 – 2017)

Đức Giêsu đáp : "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.

Read More »

Ngày 30.10.2017: THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời ChúaTập nhận ra thói xấu của mình không phải là bình thường, và nỗi đau của người khác không phải là quen thuộc, để tích cực thay đổi.

Read More »

Mến Chúa – Yêu Người…

Đức Giê-su trên trời sẽ vui hơn nếu người đó không làm ngơ trước cảnh ngộ khó khăn của một ai đó, đi ngang qua cuộc đời mình, của một người hàng xóm (chẳng hạn) đang trong cơn đau đớn của bệnh hoạn...

Read More »