Daily Archives: 22/10/2017

Video: Hành hương Đức Mẹ Tà-Pao 2017

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đoàn con cái mẹ thuộc giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông dắt dìu nhau nên kính viếng Mẹ tại Tà-Pao. Xin giới thiệu với cộng đoàn video và một số hình ảnh của chuyến hành hương ý nghĩa này

Read More »