Daily Archives: 21/10/2017

Ngày 22.10.2017: CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần để đến những nơi Ngài muốn ta xuất hiện.    

Read More »