Daily Archives: 20/10/2017

Ngày 21.10.2017: THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Ta cảm phục các môn đệ đang bôn ba khắp thế giới, chấp nhận thử thách để hiện diện nơi vùng sâu, vùng ngoại vi xa xôi. Ước gì thao thức của ta sẽ biến thành hành động thực tế trong việc loan báo Tin Mừng.    

Read More »

Thần học Đời Tu 28: ĐSTH trong mối tương quan với xã hội

Chúng ta cùng tìm hiểu mối tương quan giữa đời thánh hiến với thế giới hay xã hội thông qua việc phân tích vai trò và sứ mạng hay đặc sủng của người thánh hiến với thế giới hôm nay.

Read More »