Daily Archives: 05/10/2017

Ngày 06.10.2017: THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Hoán cải một tật xấu nào đó.        

Read More »