Daily Archives: 22/09/2017

Giáo xứ về bên Mẹ Tà-pao

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Giáo xứ Thánh Đa Minh - Ba Chuông sẽ tổ chức chuyến hành hương "Về bên Mẹ Tà-pao" vào ngày 20 & 21 / 10 / 2017. Kính mời cộng đoàn tham gia.

Read More »