Daily Archives: 04/08/2017

Khởi đầu Tĩnh tâm mừng kính thánh Đa Minh

Hãy xin Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta để chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ, nhất là khi chúng ta yếu lòng tin vào lòng thương xót của Chúa, giúp chúng ta vượt qua những cơn thử thách, gian nan khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Read More »