Daily Archives: 08/07/2017

Hãy đến cùng Ta…

Hãy đến cùng Ta… đó là một lời mời gọi. Đến hay không là quyền tự do của mỗi chúng ta. Thế nhưng, đừng quên lời thánh Augustino có nói: “Chúa dựng nên ta không cần có ta nhưng để cứu chuộc ta, Chúa cần sự cộng tác của ta”.

Read More »

THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ LINH MỤC DÒNG ĐA MINH

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn giữ gìn, nâng đỡ, ủi an và che chở các linh mục của Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô, vị Mục tử Nhân Lành, Thánh Thiện ban cho thế giới hôm nay có thật nhiều thợ gặt thánh đức, có tấm lòng luôn biết quảng đại xót thương,

Read More »