Daily Archives: 02/07/2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Bảy hồng ân Chúa Thánh Thần các em vừa được lãnh nhận sẽ là nguồn sức mạnh giúp các em cam kết và trung thành với Chúa đến trọn đời. Xin thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí hiểu biết và đạo đức đến ở với các em, giúp các em luôn biết kính sợ Chúa.

Read More »