Daily Archives: 05/06/2017

Clip: Cẩn trọng lời nói

Việc gì đang xảy ra với những con vật ấy vậy ? Ngôn từ đã được “tam sao, thất bản”. Vậy là con bò đáng thương suốt ngày chỉ biết làm việc quần quật, cuối cùng lại bị những lời truyền miệng sai sự thật giết chết một cách oan uổng như vậy đấy.

Read More »