Daily Archives: 30/05/2017

Ngày 31.05.2017: THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

Sống lời Chúa : Tôi thánh hóa ngày Chúa nhật bằng cách thi hành vai trò tông đồ giáo dân: dành thời gian thăm viếng người già cả, bệnh tật, cô đơn, nguội lạnh... mình quen biết.          

Read More »