Daily Archives: 29/05/2017

Clip: Cái Tâm

Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như thế mà điều quan trọng là anh đã biết chia sẻ chữ ‘tâm’ của mình cho mọi người xung quanh.

Read More »

Ngày 30.05.2017: THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH

Sống lời Chúa : Biết Chúa bằng cách quan tâm đi vào mối tương quan thân thiết với Ngài qua kinh nguyện.          

Read More »