Daily Archives: 08/05/2017

Hình ảnh HĐMV bổ sung thành viên (2017)

Hội đồng mục vụ giáo xứ có thêm bốn thành viên tuyên thệ bổ sung, nhằm thay thế quý vị đã rời nhiệm vụ vì đi định cư ở nước ngoài. Xin chúc mừng các thành viên mới, cầu chúc quý ông bà tham gia tích cực trong các công tác của giáo xứ

Read More »