Daily Archives: 14/04/2017

Bữa Tiệc Biệt Ly 2017

Thứ năm Tuần Thánh - ngày khởi đầu cho Tam Nhật Vượt Qua, Giáo. Giáo hội nhắc lại cho con cái Chúa tưởng nhớ  bữa tiệc chia tay ấm áp, yêu thương của Chúa Giêsu với các môn đệ ở trần gian.

Read More »