Home / 2017 / Tháng Tư

Monthly Archives: Tháng Tư 2017

Mừng 50 năm Huynh Đoàn Đa Minh

Nhìn lại 50 năm hiện diện trong giáo xứ của Huynh đoàn, chúng ta thấy đó quả là một hành trình lịch sử. Hôm nay với 30 anh chị mừng ngân khánh, 8 anh chị tuyên hứa trọn đời, 2 anh chị tuyên hứa tạm, quả là Hồng Ân Thiên Chúa

Read More »