Daily Archives: 29/03/2017

Ngày 30.03.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Mùa Chay

Sống lời Chúa : Luôn dám nói sự thật và nói không với sự gian dối.                

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Tư tuần IV

Hình tượng bác thợ làng Nazareth, bạn của Mẹ Thiên Chúa và là Đấng gìn giữ Con Đấng Tối Cao, đầy ý nghĩa đối với Giáo hội, một cộng đoàn được mời gọi sống viên mãn mầu nhiệm nhân loại, một sự viên mãn – như Công đồng Vatican II khẳng định – chỉ được trọn vẹn trong Chúa Kitô.

Read More »