Daily Archives: 27/03/2017

Cảm nhận ngày lễ Truyền Tin 25.3.2017

Khiếm khuyết trên cơ thể không đáng lo bằng khiếm khiếm khuyết trong tâm hồn, nên có thể nói tất cả chúng ta ở đây đều khuyết tật. Nhưng đừng lo, Chúa Cha đã gởi một vị thầy thuốc tuyệt vời đến để chữa bệnh cho chúng ta,

Read More »

Clips Suy niệm Mùa Chay: Thứ Hai tuần IV

Trong tông thư Đau khổ cứu độ, tôi đã nhận xét rằng Đức Maria rất thánh, “là chứng nhân cuộc khổ nạn của người Con bằng sự hiện diện, và là người tham dự vào cuộc khổ nạn ấy bằng sự đồng cảm, đã góp phần đặc biệt vào Tin mừng về sự đau khổ…

Read More »