Daily Archives: 19/03/2017

Nghe giảng Chúa nhật 03 Mùa Chay (2011 – 2017)

Có nhiều người Samari trong thành đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng : ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm .... Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ : "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết ..."

Read More »

Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng (18.3.2017)

“Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam là một Tỉnh Dòng đang bùng nổ; bùng nổ về nhân sự và về Tông Đồ, với số anh em đông đảo và hiện diện cũng như thi hành sứ vụ ngày càng trải rộng” (Cha Tổng Quyền Bruno Cadoré, O.P

Read More »

Ngày 20.03.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Sống lời Chúa : Noi gương Chúa Giê-su sống khiêm tốn, vâng phục ý Chúa qua những người thay mặt Chúa.                  

Read More »

Trực tiếp Thánh lễ Tạ ơn 50 Tỉnh Dòng năm tại Tu viện Martino

Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tỉnh Dòng tại Tu viện Martin Hố Nai - Biên Hòa. Kính xin cộng đoàn hiệp thông và cầu nguyện cho Tỉnh Dòng.

Read More »