Daily Archives: 16/03/2017

Ngày 17.03.2017: Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Sống lời Chúa : Tìm dịp để thăm viếng hoặc giúp đỡ một người, một gia đình đang gặp khó khăn và bày tỏ lòng yêu thương kính trọng đối với họ.                  

Read More »