Daily Archives: 02/03/2017

Ngày 03.03.2017: Thứ Sáu sau Lễ Tro

Sống lời Chúa : Nhắc nhở người trong gia đình thực hành các việc đạo đức trong mùa Chay này và chuẩn bị tâm hồn tham dự vào biến cố Khổ nạn và Phục Sinh của Chúa.                    

Read More »

Ngày 02.03.2017: Thứ Năm sau Lễ Tro

Sống lời Chúa : Nhìn lại mục tiêu bạn đang theo đuổi và đối chiếu nó với Lời Chúa hôm nay.                    

Read More »

Ngày 01.03.2017: Thứ Tư Lễ Tro

Sống lời Chúa : Làm một việc chay tịnh kín đáo và xin ơn nhạy bén cảm nhận giá trị siêu nhiên của mọi sự.                    

Read More »

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng, nâng đỡ, hướng dẫn và chúc phúc; giúp cho mỗi kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống trọn vẹn tinh thần mùa Chay Thánh năm nay, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân Phục Sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 01 Mùa Chay năm A (2011 – 2017)

Đức Giêsu liền nói : "Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi." Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Read More »