Daily Archives: 02/03/2017

Giáo xứ thánh Đaminh bước vào Mùa Chay 2017

Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng, nâng đỡ, hướng dẫn và chúc phúc; giúp cho mỗi kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống trọn vẹn tinh thần mùa Chay Thánh năm nay, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân Phục Sinh mà Chúa Giêsu Kitô đã hứa ban

Read More »