Daily Archives: 01/03/2017

Sứ điệp mùa chay 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô

ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu Kitô lắng nghe Lời Chúa, để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ.

Read More »