Home / 2017

Yearly Archives: 2017

Ai có tai thì nghe…

Có lẽ, không ai trong chúng ta lại muốn mình trở nên cỏ lùng, không ai trong chúng ta lại muốn mình “phải khóc lóc nghiền răng”, mà, tất nhiên là muốn được “chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha”, phải không, thưa quý vị!

Read More »

Clip: Chiếc chén thủng

Loại bỏ những “lỗ thủng” kia đi thì tâm con người mới được bồi đắp hoàn thiện. Chỉ khi đó, tâm người ta mới có thể trở nên thanh tịnh mà cảm thụ được Pháp, đắc được Đạo, không cần nhọc công tìm kiếm nữa.

Read More »

Ban Bác Ái: Con đường gặp gỡ Đức Ki-Tô

Đoàn trở về giáo xứ Thánh Đa Minh- Ba Chuông lúc 20h30. Chúng tôi đã trải qua một ngày thật tốt đẹp và bình an trong niềm vui của Chúa Kitô. Tạ ơn Chúa, khi đem niềm vui đến cho người khác thì chính chúng con cũng được no thoả hân hoan.

Read More »